Польське народознавство

20150517_154938Польське народознавство – це предмет який вивчає історію, географію, культуру, літературу, традиції польського народу. Вивчення цього предмету відбувається на польській мові. Заняття є тематичними.

Вивчення польської мови та культури в нашому Центрі орієнтоване не тільки на представників польської національної меншини, а й на всіх дітей, студентів та дорослих, які бажають розширити свій мовний та культурний кругозір. Цей курс спрямований на вивчення Польщі та польського народу: географічне розташування, міста, річки, гори, національні символи, історію від легенд про походження до наших часів, життя та вчинки найвидатніших дітей польського народу, його культуру, літературу, свята, творчість, народні звичаї та традиції.

Основною метою предмету “Народознавство Польщі” є прилучити учнів до надбань польської культури в минулому і сьогоденні. Для реалізації цієї мети ми будемо допомагати:

  • поглиблювати знання учнів про Польщу, як державу та її народ серед інших народів світу
  • формувати уявлення про культуру, побут, звичаї, обряди, традиції польського народу

20150517_155912Основними цілями вивчення історії Польщі в нашому закладі є:

  • пробудження в учнів інтересу до минулого
  • формування знань щодо розвитку історії Польщі відповідно до дат, фактів, які мали важливе значення від найдавнійших легендарних часів до сьогодення
  • залучення до вивчення загальнолюдських цінностей

Програма з літератури Польщі розрахована на вивчення літератури та поглиблення мовних навичок на основному рівні. Цей предмет допомагає формувати вміння та навички, що забезпечують сприйняття польської літератури у її національній специфіці.